Taş Kırma Eleme Tesisleri
• Agrega Tesisleri
• Maden Kırma Eleme Tesisleri
• Kentsel Dönüşüm Tesisleri
• Maden Zenginleştirme Tesisleri
• Organize Sanayi bölgeleri
• Alt Yapı Çalışmaları 
• Hızlı Tren Projeleri
• Karayolları Yarma İşleri
• Doğalgaz Boru Hatları
• Su ve Kanalizasyon Kanalları,
• Metro İnşaatları
• Hidroelektrik Santralleri
• Rüzgar enerji Santralleri
• Projelerde Harfiyat tan veya Tünelden Çıkan Malzemelerin Kırılması 
• İnşaat Harfiyatı ve Bina Yıkımından çıkan Malzemenin Kırılması 
• Fabrika Sahalarındaki mermer, kiremit , beton atıklarının kırılması 
• Asfalt Atıklarının Kırılması
 

Dragon Makina