Konkasör ve Konkasör Tesisleri’nde tercih yaparken bazı kriterler mutlaka olmalıdır. Bu kriterler birkaç soruyla açıkça karşı tarafa aktarılabilir, böylece daha saklıklı bir alış-veriş süreci gerçekleşebilir. Konkasör veya Konkasör Tesisi tercihlerini aşağıdaki sorular ışığında yapabiliriz.

  • Konkasörde kırılacak olan malzemenin cinsi/adı nedir? Bu malzemenin var ise fiziksel ve kimyasal çıktıları nelerdir?

  • Konkasör tesisinden saatte kaç ton üretim düşünülüyor?

  • Konkasör ve Konkasör Tesisleri kapsamında besleme ürün büyüklüğü denir? Besleme ürün büyüklüğü var ise boyutları ile beraber yüzdesel dağılımı nedir?

  • Nihayi ürün kaç çeşit olacaktır? Bu çeşitlerin ölçüleri neler olacaktır? Bu ürünleri hangi yüzdelerde istemektesiniz?

  • Konkasörde kırılacak malzemenizde varsa toprak miktarı yüzde kaç oranındadır?

  • Konkasörde kırılacak malzeme ıslaklık veya nem özelliklerine sahip midir? Eğer sahipse oranı nedir?

  • Kırılacak malzemede Kubiklik şartı aranmakta mıdır?

  • Tesis ya da makinelere besleme neyle yapılacaktır? (Kamyon veya iş makinası yani Exkavatör ,Loder )

Dragon Makina