Seyyar Kırma Eleme Tesisi Turbo 950 Adlı Ürünümüzün Resmi


Dere yatağı veya taş ocaklarından elde edilen tüvenan malzemeyi, biri sabit diğeri hareketli iki çenesi arasında sıkıştırarak kıran en eski ve en çok kullanılan kırıcı tipidir. Kırma olayını gerçekleştiren hareketli çene eksantrik tahrik mili yardımıyla gövdeden askıya alınmış ve emniyet plakası ile kırıcı gövdesine desteklenmiştir. Hareketli çene, besleme ağzında daireye yakın bir elips, çıkış ağzı bölgesinde ise düz çizgiye yakın dar bir elips çizerek yukarı aşağı hareket etmektedir. Bu durum, malzemenin yukarıda kavranarak kırılmasını, aşağıda ise ivme kazanarak çıkış ağzını terketmesini, dolayısıyla malzeme akışını sağlar. Genellikle arzu edilen ürün ebadını tek bir kırıcıyla elde etmek olanaksızdır.  Çeneli kırıcılar malzemeyi kaba kıran primer kırıcı olarak kullanılmakdadır.  Kırıcı seçiminde beslenecek malzeme ve istenen ürün ebatları ile saatteki üretim kapasitesi belirleyici faktörlerdir.  İstenilen ortalama kapasiteyi sağlayabilmek için, işletme esnasında besleme ve diğer aksaklıklardan doğabilecek kayıplar gözönünde bulundurularak, kırıcı teorik değerlerin üzerinde seçilmelidir.

Dragon Makina